ganduh II

[Minangkabau];

berganduh bercampur, beraduk.

berkongsi