gandar II

[Jakarta];

menggandar mengenderai (kereta, basikal, dan lain-lain);

gandaran kenderaan, kenaikan.

berkongsi