gandar I

1. kayu untuk memikul barang di atas bahu, galas, kandar, pengandar;

2. tangkai (pada timba telaga, pada tenggala);

3. batang dacing;

4. = ~ roda batang besi (kayu dan sebagainya) tempat roda berpusing;
pasak (poros) roda, aci;
~ cincin pencengkam batu pada cincin;

menggandar memikul, mengandar, menggalas;

gandaran barang (beban) yang dipikul, pikulan, kandaran:
maka Laksamana pun meletakkan ~nya, lalu naiklah ia ke rumah saudagar itu.

berkongsi