gampang

[Jawa] mudah;
anak ~ anak haram;

menggampangkan memudahkan, menganggap ringan;

gampangan [Jakarta] lebih mudah;

gampang-gampangan dengan cara mudah sahaja, alang-alangan, tidak dengan bersungguh-sungguh.

berkongsi