gamak

1. agak, kira, sangka:
ini tuan puteri ~nya;
tidak ~
tidak ragu-ragu;

2. sanggup, sampai hati:
sampai ~ ia menipu aku;
~-~ seperti orang menyambal
(peribahasa) membuat keputusan tentang perbuatan dan lain-lain dengan diagak-agak saja;

menggamak-gamak
1. memegang-megang untuk mengagak besar (berat) sesuatu, mengagak-agak:
digamak-gamaknya benda itu lalu ia membayar harganya;

2. memegang-megang untuk mengancam, mengacu-acu (senjata dan lain-lain):
~ hulu keris;

tergamak sampai hati, sanggup, teragak:
masakan ~ ia membiarkan seorang daripada ahli keluarganya itu diseksa Jepun;
tidak ~

a) tidak teragak, tidak terkira;
b) tidak ragu-ragu, tidak teragak-agak;
c) tidak sampai hati, tidak sanggup:
barangkali Ismail tidak ~ melihat Jamilah, sepupunya itu menangis.

berkongsi