galuh

1. [sastera lama] perak;

2. permata (intan) sebagai sebutan untuk puteri raja.

berkongsi