galias

sejenis gali besar yang digunakan sebagai kapal perang di laut Mediterranean dari kurun ke-15 hingga ke-18.

berkongsi