galang I

benda melintang untuk landasan (penunjang, penopang, dan lain-lain);
~ dapur
a) papan di sekeliling tempat memasak;
b) sejenis tumbuhan, gading;
~ ganti pengganti;
~ geta [Kedah] gelegar;
~ kepala bantal (kepala);
~ perahu balak untuk menyangga perahu;

bergalang
1. menggunakan galang (bantal, landasan, dan lain-lain);
~ tanah berbantal tanah;

2. berada di atas galang, sedang disangga (ditopang) dengan galang;

menggalang
1. diberi galang (landasan, ganjal, dan lain-lain), menyokong, menunjang:
~ kepala dengan bantal;
~ perahu;

2. [Indonesia] memperkuat, memperkukuh (negara, pertubuhan, dan lain-lain):
menyumbangkan tenaga dan fikiran untuk ~ parti sendiri;

3. menghalang:
barang kehendaknya tidak pernah digalang melainkan dituruntukan sahaja;

menggalangkan
1. membuat sesuatu sebagai galang:
~ paha di bawah kepala orang sakit;
~ batang leher
ki sanggup berkorban;

2. meletakkan (perahu dan sebagainya) di atas galang:
sampan yang bocor itu akan digalangkan;

tergalang
1. digalang, berganjal;
kapal ~ kapal yang terletak di atas galang;
lidah ~ ki tidak dapat bertutur lagi (menyanggupi permintaan dan lain-lain);

2. terhalang, tersekat;

galangan
1. tempat membaiki kapal di darat, landasan;

2. halangan, sekatan:
ketiadaan wang adalah satu ~ yang besar untuk meneruskan pelajaranku;

3. = galang-galangan permatang sawah;

penggalang sesuatu yang digunakan untuk menggalang, perintang.

berkongsi