galak II

penggalak ubat bedil dalam persumbuan meriam lama (senapang dan lain-lain).

berkongsi