galak I

1. berangsang, ganas, garang, suka melawan:
anjing yang ~;

2. kuat dan memuncak (berkenaan (dengan) tangisan):
ngongoi Mak Esah semakin ~ jadinya:

3. tidak berhenti dan giat (melakukan sesuatu), sangat giat (aktif):
kameranya ~ merakam;
kegiatan kongsi gelap tidak se~ dulu;

4. [Kelantan] gembira, ria;

5. [Kedah], [Pulau Pinang] mempunyai sifat-sifat tidak bermalu (berkenaan (dengan) lelaki suka mengusik perempuan dan sebagainya, berkenaan perempuan suka bergaul bebas dengan lelaki dan sebagainya), gatal;

menggalak menjadi galak (berangsang, ganas, dan lain-lain), menjadi sangat marah (berani dan sebagainya);

menggalakkan
1. membangkitkan marah:
~ ayam sabungan;

2. memberi semangat, memberi dorongan:
tunangannya ~ dia melanjuntukan pelajarannya;

galakan dorongan, desakan:
ia memberi ~ kepada belia supaya menjadi ahli sukan;

penggalakan perihal atau perbuatan menggalakkan:
mereka membincangkan ~ industri kecil;

penggalak orang yang menggalakkan (memberi semangat, mendorong):
raja-raja menjadi penaung, ~ dan peminat bahasa dan kesusasteraan;
~ akar
bahan kimia untuk membanyakkan akar.

berkongsi