gait

= penggait = gaitan benda yang berlengkok pada hujungnya untuk menarik sesuatu, kait atau pengait;

menggait
1. menarik buah (perahu dan lain-lain) supaya dekat, mengait:
hendak dipanjat kerengga, mahu pula digait galah tidak sampai;

berkongsi