gagap I

= menggagap tertahan-tahan atau terhenti-henti apabila bercakap (mis m-m-ma-malam untuk malam);
orang ~ orang yang bertutur tertahan-tahan;

bergagap-gagap bercakap dengan tertahan-tahan;

tergagap-gagap terhenti-henti (percakapan), tergaguk-gaguk:
dengan suara yang ~, Rahim menceritakan riwayat hidupnya;

kegagapan perihal (sifat atau keadaan) gagap:
tahap ~ berbeza antara seseorang dengan seseorang yang lain bergantung pada keadaan tekanan sosial yang dihadapinya.

berkongsi