gagang

1. tangkai (bunga, gayung, dan lain-lain), hulu (keris, tombak, dan lain-lain);

2. [Minangkabau] pucuk ranting atau batang pokok yang melata (melilit), sulur;
~ pena batang pena;
~ senapang (telefon) pemegang senapang ~ telefon pemegang telefon;
seperti sirih pulang ke ~nya (peribahasa) orang yang kembali kepada asalnya;

menggagang mempunyai sulur.

berkongsi