gadah

sama ~ sama besar (dari hujung ke pangkal).

berkongsi