gabung jalin

menggabungjalinkan menggabungkan (mencantumkan) dan menjalinkan:
di peringkat sekolah menengah, pengajaran bahasa Malaysia digabungjalinkan antara ketiga-tiga aspek, iaitu lisan, bacaan kefahaman, dan penulisan;

penggabungjalinan perihal (perbuatan dan sebagainya) menggabungjalinkan:
guru-guru kurang pasti dengan konsep ~ seperti yang disarankan dalam sukatan pelajaran;
prinsip pedagogi seperti ~ kemahiran bahasa dan penegasan terhadap penggunaan yang bermakna.

berkongsi