gabra

[bahasa percakapan] keadaan tidak tentu arah, kelam-kabut:
dia kelihatan ~ apabila dimarahi oleh ibunya.

berkongsi