gableg

[Jawa] [arkaik];

tidak ~ tidak mempunyai.

berkongsi