gabai I

[Minangkabau];

menggabai menghulurkan tangan (untuk mencapai sesuatu), mencapai, menggapai;

gapai.

berkongsi