fuqaha

[Arab] (jamak bagi faqih) orang yang ahli dalam ilmu fiqah:
kebanyakan ~ Islam mengatakan bahawa tidak gugur cerai orang yang mabuk.

berkongsi