fototropisme

(Biologi) pergerakan tumbuhan yang berlaku sebagai gerak balas terhadap rangsangan cahaya.

berkongsi