fototopografi

(Geografi) proses menyediakan atau membuat peta topografi daripada gambar foto.

berkongsi