fototipografi

(Percetakan) proses pencetakan yang melibatkan penggunaan fotografi.

berkongsi