etiket

1. kertas yang bertulis dengan nama (alamat dan lain-lain) yang ditampalkan pada botol dan lain-lain;

2. adat dan peraturan berkenaan kesopanan (terutamanya dalam kehidupan sosial atau dalam profesion tertentu):
wanita bangsa kita belum mahir tentang ~ yang lazim di rumah-rumah orang besar.

berkongsi