etika

1. ilmu berkenaan prinsip-prinsip akhlak atau moral;

2. prinsip moral (atau akhlak) atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan (persatuan, pekerjaan, dan lain-lain);
~ perubatan nilai dan garis panduan yang harus dipatuhi oleh para doktor dalam pengamalan perubatan masing-masing;

beretika mempunyai atau berpegang kepada etika, berakhlak, bermoral:
amalan yang tidak ~ itu perlu dihentikan segera.

berkongsi