ekspresif

berkenaan sesuatu (perbuatan, tulisan, lukisan, dan lain-lain) yang dapat melahirkan sesuatu maksud (perasaan, tujuan) dengan jelas:
sama ada melalui cetakan atau catan, Ghafar lebih memperlihatkan kesan ~.

berkongsi