ekspresi

pelahiran maksud (perasaan dan sebagainya) dengan kata-kata (gerak-geri dan lain-lain):
tanpa menonjolkan simbol yang berlebihan ~nya, dan tanpa mempedulikan teknik persembahan;

mengekspresikan menyatakan atau meluahkan perasaan, fikiran, dan lain-lain.

berkongsi