ekonomik

berkenaan sesuatu yang menghasilkan keuntungan atau tidak merugikan, atau yang tidak melibatkan atau tidak menggunakan perbelanjaan, dan sebagainya yang membazir:
usaha yang dijalankan setakat ini masih menghadapi banyak masalah, seperti saiz ladang yang tidak ~.

berkongsi