eka

– (Sanskrit) awalan asing esa, satu, tunggal, misalnya ekabahasa.

berkongsi