ek

[bahasa percakapan] berlagak (menunjukkan kemegahan, keangkuhan, dan sebagainya):
walaupun dia tidak mempunyai kerja, dia selalu ~.

berkongsi