dialog

1. kata-kata yang dituturkan oleh watak-watak dalam drama atau fiksyen:
pengucapan ~ sesetengah pelakonnya masih lemah;

2. karya sastera dalam bentuk perbualan;

3. perbincangan atau perundingan antara dua pihak yang bertelingkah kepentingannya:
satu majlis ~ diadakan antara penduduk kampung dengan wakil rakyat mereka;
kami mengadakan ~ dengan pengusaha hotel, pemandu-pemandu teksi, malah tuan-tuan punya kedai emas juga;

berdialog mengadakan dialog, bertukar-tukar pendapat mengenai sesuatu isu secara terbuka:
mereka ~ dengan wakil-wakil dari Kementerian Perdagangan mengenai masalah harga minyak petrol.

berkongsi