destinasi

tempat yang dituju dalam perjalanan atau tempat penerimaan sesuatu (surat, barang, dan lain-lain yang dikirim):
surat-surat itu dikirimkan melalui pos bukan sahaja ke ~ dalam negeri, malah ke tempat-tempat lain di luar negeri juga.

berkongsi