destar

setangan kepala, tengkolok, tanjak, kain (ikat) kepala:
~ beranting-anting;
~ berapi-api
destar untuk penari-penari;
~ bertatah destar yang disematkan perhiasan;
~ hitam berkotak destar untuk penghulu adat;
~ pelangi destar yang beraneka warna;
~ tebu setuntung dan lain-lain;
~ habis, kopiah luluh (peribahasa) perihal menanggung kerugian (kesusahan dan lain-lain) yang besar (berat dan lain-lain);
~ hancur, kopiah hancur (peribahasa) perihal perbuatan yang kurang hemat;

berdestar memakai destar.

berkongsi