dapat

1. boleh (melakukan sesuatu), berupaya, mampu:
dia sedang mencari orang yang ~ menyelesaikan kerja itu dengan sempurna;
ubat yang ~ menghilangkan rasa gatal-gatal pada kulit;

2. [bahasa percakapan] beroleh, menerima (wang, hadiah, keuntungan, surat, dan lain-lain), menanggung, ditimpa (sesuatu yang tidak baik seperti malu dan lain-lain);

3. bertemu, bersua, menemui:
cari dia sampai ~;
tidak juga dia ~ barang yang hilang itu;
anak ~
anak yang diambil (dipungut) di jalan;

4. berjaya, berhasil, tercapai (sesuatu yang dikehendaki):
dengan kemenangan ini dia ~ memasuki pertandingan akhir;

5. faham (sesuatu yang diajarkan, dipelajari, dan sebagainya):
Nadiah rajin mengaji, lekas ~, dan pandai pula mengambil hati; ~ angin mendengar risik-risik (desas-desus);
~ durian runtuh = ~ harta karun = ~ harta timbul (peribahasa) mendapat keuntungan dengan tidak bersusah payah atau dengan tidak disangka-sangka;
lepas putih hitam tak ~ (peribahasa) apa yang diharapkan tidak dapat, sedangkan yang ada pula hilang;
~ terpijak memperoleh sesuatu dengan mudah atau dengan tidak perlu berusaha;

sedapat sesudah dapat (menerima):
~ sahaja telegram itu dia pun segera pulang;
~ mungkin
seboleh-bolehnya, seboleh mungkin, seberapa dapat (boleh);

sedapat-dapatnya seberapa dapat, sedapat mungkin, seboleh-bolehnya:
~ rumah itu diatur dengan sebaik-baiknya;
semua pihak telah berusaha ~ untuk mengelakkan berlakunya pertumpahan darah;

berdapat
1. [Minangkabau] padan, patut, sesuai;

2. = berdapatan bersua (dengan), berjumpa (dengan):
kami ~ dengan dia di bandar;

mendapat
1. beroleh, memperoleh:
~ keuntungan yang besar;
~ faedah daripada membaca buku-buku ilmu pengetahuan;

2. memperoleh, menerima, diberi:
mereka masing-masing ~ hadiah;
pekerja-pekerja itu ~ berbagai-bagai elaun selain gaji pokok;

3. menikmati (kemewahan, kesenangan, kebahagiaan, dan lain-lain), mengalami (kesusahan, kecelakaan, dan lain-lain), memperoleh:
~ rahmat daripada Allah;
~ kesenangan hidup;
~ penyakit;
~ nama buruk;

4. menerima (surat, berita, dan lain-lain):
dia kelihatan bermenung setelah ~ telegram daripada ayahnya;

5. menemui, menjumpai, memperoleh:
~ barang yang dicari;
~ penyelesaian yang sebaik-baiknya;
~ hati
ki menerima atau memperoleh cinta (daripada seseorang);
~ khabar menerima (mendengar) khabar;
~ malu menanggung malu, diaibkan (oleh sesuatu kejadian dan sebagainya);
~ tempat diberikan perhatian (layanan, pengiktirafan, dan sebagainya), diterima (sebagai berhak dan sebagainya);
~ sama berlaba, kehilangan sama merugi (peribahasa) hidup yang seia sekata;

memperdapat, perdapat mendapat dengan usaha, memperoleh:
kalau perempuan itu diperdapat dengan mudah, saya takut kalau-kalau dilepaskannya dengan mudah pula;

mendapati, dapati
1. memperoleh:
elaun itu menjadi tambahan kepada gaji yang mereka dapati;
pejabat-pejabat yang menerima hasil, harus menaksir berapa banyak hasil yang boleh mereka dapati pada tahun hadapan;

2. menemui, menjumpai, melihat (secara kebetulan):
apabila saya sampai di rumah itu saya ~ dua orang pemuda sedang memanjat pintu pagarnya;
dia ~ ibunya sedang berbual-bual di luar;

3. mengetahui (hasil daripada penyiasatan, penyelidikan, pengkajian dan sebagainya), membuat kesimpulan (berdasarkan kajian, penelitian, dan sebagainya):
dia didapati menghidap penyakit malaria;
mahkamah ~ yang dituduh bersalah;

mendapatkan
1. pergi bertemu atau berjumpa dengan, pergi atau datang kepada (seseorang):
Wan Intan berlari ~ suaminya;

2. mendapat, memperoleh (menerusi usaha):
kepentingan Pulau Pinang baru diinsafi manakala tidak berhasil percubaan Inggeris hendak ~ satu pangkalan lain;

3. [sastera lama] mengunjungi, menziarahi:
maka Sultan Malikul-Mansor pun singgah di darat ~ kubur Sidi Ali Hisamud-Din;

4. mengunjungi (sebagai permulaan dalam surat), menjelang, menemui:
~ kekanda yang diingati;

terdapat ada (kelihatan), didapati, diketemui, diperoleh:
sesudah diperiksa kebunnya ternyata masih ~ rumput-rumput tumbuh di beberapa tempat;

dapatan
1. [arkaik] sesuatu yang didapati (diperoleh), perolehan;
~ tinggal harta yang didapati semasa kahwin dan menjadi hak isteri apabila bercerai;

2. sesuatu yang didapati atau diketemui (hasil daripada kajian, penyelidikan, dan sebagainya), penemuan:
menyediakan laporan tentang beberapa ~ daripada kajian yang telah dijalankan;

kedapatan didapati, dijumpai, diketahui:
manakala ia balik, ~ rumahnya sunyi;
apabila kerjanya itu hendak dipangku oleh orang lain, ~ kira-kira wangnya terkurang sebanyak dua puluh ringgit;
muka berpandangan, budi ~, kasih bagai lama juga
(peribahasa) anggapan (perasaan) yang tidak berubah kepada seseorang walaupun ia berlaku serong;

pendapatan
1. jumlah wang yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu (sebagai hasil daripada mata pencarian, kerja yang dilakukan, dan sebagainya), hasil yang terdiri daripada gaji dan lain-lain yang diperoleh:
~nya tidak sampai lima ratus ringgit sebulan;
~ kasar
pendapatan sebelum ditolak potongan-potongan daripada gaji dan sebagainya (kerana bayaran tertentu);

2. (hasil) penemuan buat pertama kalinya (tidak ada atau diketahui sebelumnya), dapatan:
~ Baird dalam lapangan televisyen memberi banyak faedah kepada semua orang;

berpendapatan mempunyai atau beroleh pendapatan:
golongan yang ~ rendah;

pendapat
1. kesimpulan yang dibuat atau diperoleh daripada berfikir (dan membayangkan sikap atau pendirian seseorang tentang sesuatu), pandangan, fikiran:
~ Hussain dalam hal tersebut bertentangan dengan pendirian ayahnya;
~ umum
pendapat orang ramai;

2. orang yang mula-mula memikirkan (mendapatkan, menciptakan) sesuatu yang baru (belum ada, belum diketahui sesiapa), penemu:
~ utama dalam hal televisyen ialah Mr. Baird dari Scotland;

berpendapat mempunyai pendapat (pandangan);

bersependapat sama-sama berpendapat.

berkongsi