daif

cacat, hina, lemah:
orang yang ~;

mendaifkan memandang rendah (hina), menghinakan:
tidak guna ~ orang yang lemah;

kedaifan perihal daif, kehinaan, kekurangan, kelemahan.

berkongsi