cupak III

sejenis ikan laut, gerepoh, kerepuh, pulas keladi, Caranx spp.

berkongsi