cupak II

kepala paip, kepala pengudut (candu).

berkongsi