cucur IV

muncung atau jongor perahu;
layar ~ layar yang di depan sekali, jib.

berkongsi