cucuk II

[Jawa]

1. paruh, patuk;

2. barisan (pasukan) yang terdepan:
Patih Karma Wijaya berjalan dahulu menjadi ~.

berkongsi