cuca I

jampi yang boleh menundukkan musuh atau yang dapat mengubati luka dan lain-lain;

mencuca menjampi (untuk menundukkan musuh, mengubati luka, dan lain-lain).

berkongsi