cubung-cubung

berenga lalat (pada bangkai dan lain-lain).

berkongsi