cuat

mencuat, tercuat menganjur tegak ke depan dan lain-lain (seperti ekor ayam, rokok di bibir, dan lain-lain).

berkongsi