conget

terconget menganjur keluar, tidak rata.

berkongsi