congek II

[Kelantan];
~-cakdong sejenis permainan kanak-kanak, jongkang-jongket.

berkongsi