condak

~-candik tidak teratur (tersusun), congkah-cangkih:
buah kepayang ~-candik, dengan sedahan dipanjat dik beruk.

berkongsi