colong

[Jakarta];

mencolong = nyolong mencuri.

berkongsi