colot

[Jakarta];

mencolot melompat (meloncat) seperti katak. com [Kedah] masam muka.

berkongsi