cokok III

[Minangkabau];

mencokok menangkap (ayam, ikan, dan lain-lain).

berkongsi