cogah

[Minangkabau] [arkaik] cagah, elok, bagus (berkenaan (dengan) pakaian dan lain-lain), kaya.

berkongsi