cocok

1. sesuai benar, kena benar, sepadan (dengan):
namanya telah ditukarnya dengan nama yang ~ dengan kehinaannya;

2. setuju, bersefahaman, sepakat:
mereka tidak ~ lagi untuk hidup sebagai suami isteri;

3. sama benar, tidak berbeza:
kita tidak akan bertemu dengan dua fikiran yang ~ tentang lukisan ini selagi fikiran itu dilahirkan oleh dua orang manusia;

4. tepat, betul:
jamnya tidak ~;

5. setuju di hati, suka:
apabila ~ rasanya, bolehlah dipesan barang ini dengan segera;

6. serasi:
ubat ini tidak ~ dengannya;

secocok sesuai (dengan), setuju:
sesungguhnya perbualan secara begini, sangat tidak sebulu dan ~ dengan Jamilah;

mencocokkan
1. menyesuaikan, menjadikan supaya cocok (setuju dan lain-lain);

2. membandingkan dan lain-lain untuk mengetahui cocok tidaknya (sesuai tidaknya dan lain-lain);

3. memusingkan jarum jam supaya cocok (betul masanya), membetulkan jam;

kecocokan perihal cocok, kesesuaian, kesamaan:
perkenalan yang sekali ini, entah lantaran ~ tabiat, makanya dia selekas itu benar karib dengan gadis itu;

ketaksecocokan keadaan tidak secocok:
~ antara dua sistem nilai.

berkongsi