COBOL

akronim bagi Common Business Oriented Language (Bahasa Tertuju Perniagaan Sepunya).

berkongsi